دستکش کسیه ای فیتنس بوکس آدیداس

دستکش کسیه ای فیتنس بوکس آدیداس

دستکش کسیه ای فیتنس بوکس آدیداس

دستکش فیتنس
چرم مصنوعی
 100% PU

سایز های موجود :
L, XL, S, M

جهت مقایسه سایزها با واحد ایران به صفحه راهنمای سایزها مراجعه نمایید.