دستکش بوکس واکنش آدیداس مدل Adibt01

دستکش بوکس واکنش آدیداس مدل Adibt01

دستکش بوکس واکنش آدیداس مدل Adibt01

پلاتونیوم
چرم مصنوعی
الاستیک
پد نرم
نوار چسب برای تنظیم دقیق و سریع
100% PU3G

سایز های موجود :
8, 10, 12

جهت مقایسه سایزها با واحد ایران به صفحه راهنمای سایزها مراجعه نمایید.