شرت تابستانی مردانه

شرت تابستانی مردانه

شرت تابستانی مردانه

سایز های موجود :
29, 30, 31, 32, 33, 34

جهت مقایسه سایزها با واحد ایران به صفحه راهنمای سایزها مراجعه نمایید.